Články

Pozvánka na odborný seminář - 4. 6. 2018 - "Hromadná alebo individuálna doprava?"

10. 4. 2018 -

Zástupci naší vysoké školy vystoupí se svými příspěvky na odborné přednášce věnované problematice "Hromadná alebo individuálna doprava?", která se uskuteční 4. 6. 2018 v Žilině. Za Vysokou školu logistiky o.p.s. se svým příspěvkem vystoupí rektor školy doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. a prorektor pro vzdělávání prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Všichni jste srdečně zváni.