Články

Konference - 5. 4. 2018 - Pokrokové metody v logistice 2018

4. 4. 2018 -

Dne 5. dubna 2018 uspořádala Vysoká škola logistiky o.p.s. 3. ročník odborné konference Pokrokové metody v logistice.

Na konferenci bylo přihlášeno 10 vystoupení s velmi širokým odborným záběrem. Autoři prezentovali témata od řešení konkrétních problémů moderními postupy vycházejícími z aktivit Průmyslu 4.0 po vyloženě vizionářské pohledy na blízkou i vzdálenou budoucnost v oblasti logistických aktivit. Konference se kromě odborné veřejnosti jako posluchači zúčastnili i studenti VŠLG, kteří tak měli možnost rozšířit své odborné znalosti získávané v jednotlivých předmětech a propojit si touto cestou teorii s praxí.

Témata příspěvků:

  • Rozvoj umělé inteligence a její vliv na logistiku
  • Možnosti simulace zásobování pracovišť montážní linky pomocí AGV
  • Využití simulačních modelů v logistických procesech
  • Optimalizácia pásovej dopravy s využitím bezdotykovej identifikácie
  • Blockchain technologie v oblasti logistiky
  • Výkony v nákladní letecké dopravě
  • Význam teórie zásob pre manažérské myslenie
  • Možnosti využití GIS v krizovém řízení ve městě Přerov
  • Mimořádné události a IZS
  • Vodní nádrže - řešení k zajištění vodních zdrojů

Na závěr konference byla uspořádána exkurze do laboratoří VŠLG.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym