Články

Pozvánka - Problematika dopravy v regionu Smart City - Smart Region

8. 11. 2017 -

Pozvánka na odbornou konferenci „Problematika dopravy v regionu Smart City - Smart Region“ - Konference je určena pro odborníky ze státní správy Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje a pro odborníky z veřejné samosprávy měst z uvedených krajů.

Cílem konference je upozornit na problematiku zahlcování měst a regionů nadměrnou silniční dopravou. Účastníci konference budou také informováni o možnostech vertikálního parkování, jeho využití pro dopravu v klidu, investičních nákladech a provozních výdajích.

 

 Termín konání:             23. listopadu 2017 od 10:00 hodin

 Místo konání:               Vysoká školy logistiky o.p.s., Palackého 1381/25, 750 02 Přerov, aula č. 104

 

Program konference:

 09:30 – 10:00                Registrace účastníků

10:00 – 10:15                 Zahájení konference – prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., VŠLG

10:15 – 10:35                 Řešení problémů výstavby a údržby pozemních komunikací

                                          a jejich vliv na region – doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., VŠLG

10:35 – 10:55                 Smart systémy v dopravě – Ing. Jiří Stich, Czech Smart City Cluster

10:55 – 11:10                 Smart City – Smart Region – Ing. Petar Petkov Stanchev, Ph.D., Aplis.cz, a.s.

11:10 – 11:30                 přestávka na kávu

11:30 – 11:50                 Automatizované parkovací systémy – Bc. Hynek Kovář, Ferrit s.r.o.

11:50 – 12:10                 Parkovací prefabrikované systémy – Ing. Jan Prokop, GOLDBECK Bau, s.r.o.

12:10                               Závěr konference

 

Rezervace a cena: účast na konferenci je zcela zdarma. Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti a účasti Vašich spolupracovníků na e-mail irena.hradilova@vslg.cz  do 15. 11. 2017.

 

Organizační výbor:

Garant konference:     doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., rektor Vysoké školy logistiky o.p.s.

Členové:                         prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

                                         doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

                                         Ing. Libor Kavka, Ph.D.

                                         Ing. Gabriela Hambálková