Články

Hledáme zaměstnání v logistice - 2017

8. 5. 2017 -

Ve čtvrtek dne 27. 4. 2017 se konala v dopoledních hodinách v prostorách Vysoké školy logistiky o.p.s. (dále jen VŠLG) akce s názvem Hledáme zaměstnání v logistice. Letošního čtvrtého ročníku této akce se zúčastnili zástupci 11 firem, 1 personální agentury a Úřadu práce ČR.

Cílem této akce bylo umožnit setkání studentů se zástupci firem. Primárně byla určena studentům absolventských ročníků, tj. studentům 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Studenti měli možnost získat informace o požadavcích firem, u nichž by se mohli ucházet o zaměstnání, žádat o praxi apod. Studenti mohli individuálně klást dotazy zástupcům firem, které je zajímají.

Akce Hledáme zaměstnání v logistice byla zahájena v 9:00 hod. rektorem VŠLG, který pronesl v aule školy úvodní slovo. Akce v aule školy dále pokračovala prezentacemi firem. Zástupci firem představili posluchačům z řad studentů a pedagogů VŠLG firmu, kterou zastupovali, posluchačům také sdělili, čím se daná firma zabývá a jaké příležitosti může nabídnout studentům a budoucím absolventům v oblasti logistiky.

Zároveň paralelně s prezentacemi zástupců firem probíhalo v přilehlých prostorách auly setkání zúčastněných firem se studenty. Každá firma měla svůj prezentační stánek, u něhož se mohli studenti individuálně informovat o možnostech spolupráce s danou firmou.

„Ještě probíhá internetové hlasování o nejlepší konferenční poster. Podpořte práci naší studentky na Facebooku! Díky.“

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným firmám za jejich účast na této akci a těšíme se na další společnou spolupráci.