Články

Odborná přednáška - téma:

11. 11. 2015 - JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.

Smart City a Znalostní systémy
Vysoká škola logistiky o.p.s. pro další zkvalitnění výuky a přenosu dobré praxe do akademického prostředí VŠLG zahajuje cyklus vyžádaných přednášek významných odborníků z jiných univerzit a vysokých škol a z praxe. Zváni budou experti a odborníci, kteří nám na Vysoké škole logistiky mohou předat nové odborné informace využitelné jak pro studium, tak i pro samotnou výuku a tvůrčí činnost. Cyklus přednášek bude jednou za měsíc

První vyžádána přednáška se uskutečnila dne
20. listopadu 2015 od 09:30 hod. v aule č. 104 Vysoké školy logistiky, ul. Palackého 25.

Prezentace:
prof. Ing. Petr Moos, CSc.                 prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více informací o přednášce získáte zde..
Fotogalerie...   
Foto: Ing. Hynek Procházka