Promoce - červen 2017

Fotografie ze slavnostních promocí úspěšných absolventů bakalářského a navazujícího magisterského:

Promoce absolventů bakalářského studia 29. 6. 2017

Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 30. 6. 2017