Členové katedry

 Vedení katedry

   

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D. 
vedoucí Katedry bakalářského studia
garant oboru Logistika služeb

 E-mail: iveta.dockalikova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 137
 Místnost: 210A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

Ing. Blanka Kalupová
zástupkyně vedoucí Katedry bakalářského studia

 E-mail: blanka.kalupova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 132

 Místnost: 304
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

      

  

Ing. Martina Smékalová
tajemnice Katedry bakalářského studia 

 

 E-mail: martina.smekalova@vslg.cz

 Telefon: +420 581 259 127
 Místnost: 212
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 Profesoři

   

 prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D     
                        

 E-mail: miloslav.seidl@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 144

 Místnost: 303
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

 

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
 
 E-mail: vaclav.cempirek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 178

 Místnost: 405
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

 

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.


E-mail: daniela.marasova@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 127
Místnost: 212
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 Docenti

   

 doc. Ing. Michal Balog, CSc.        
                             

 E-mail: michal.balog@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 144

 Místnost: 303
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 


 doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.        
                             

 
E-mail: josef.kubik@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 170

 Místnost: 409
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 
 

 

  

 

         

Odborní asistenti


Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

 E-mail: veronika.buckova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 121

 Místnost: 412
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 


Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.
 
E-mail: iveta.dockalikova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 137

 Místnost: 210A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 


Mgr. Ludmila Floková

 E-mail: ludmila.flokova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 132

 Místnost: 304
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

 

         

 Ing. Blanka Kalupová

 
E-mail: blanka.kalupova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 132

 Místnost: 304
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

 
E-mail: libor.kavka@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 125

 Místnost: 404
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

 Ing. Hana Neradilová

 
E-mail: hana.neradilova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 135

 Místnost: 204A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

         

Ing. Michal Turek, Ph.D.
      

 E-mail: michal.turek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 145

 Místnost: 203
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

Mgr. Magdalena Zedková

 E-mail: magdalena.zedkova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 170

 Místnost: 409
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

 

Externí pracovníci

Přerov:

Mgr. Djamila Bekhedda  

Mgr. Miriam Delongová 

JUDr. Olga Kapplová, Ph.D. 

Mgr. et Mgr. Jan Rája

Ing. Marta Štěpánková

Mgr. Pavla Záchelová 

 

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

   

Praha: 

Mgr. Markéta Bedoya

MgA. Filip Gundlach 

PhDr. Petr Loužil  

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě