Členové katedry

 

 Vedení katedry

   

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D. 
vedoucí Katedry bakalářského studia
garant oboru Logistika služeb

 E-mail: iveta.dockalikova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 137
 Místnost: 210A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

        

   

Mgr. Kamil Peterek
zástupce vedoucí Katedry bakalářského studia
člen akademického senátu

 E-mail: kamil.peterek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 145
 Místnost: 203
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 
 

         

   

Ing. Diana Barančíková
tajemnice Katedry bakalářského studia


 E-mail:
diana.barancikova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 171
 Místnost: 212
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 
 

 Profesoři

   

 prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D     
                        

 E-mail: miloslav.seidl@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 144

 Místnost: 303
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

 

 

 

 Docenti

   

 doc. Ing. Michal Balog, CSc.        
                             

 E-mail: michal.balog@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 144

 Místnost: 303
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

   

 doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D. 
                               

 E-mail: renata.halaskova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 144

 Místnost: 303
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

  

 

         

   

 doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.        
                             

 E-mail: josef.kubik@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 170

 Místnost: 409
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

          

 Odborní asistenti

   

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

 E-mail: iveta.dockalikova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 137

 Místnost: 210A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

   

 Mgr. Ludmila Floková

 E-mail: ludmila.flokova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 132

 Místnost: 304
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

   

 Ing. Blanka Kalupová

 E-mail: blanka.kalupova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 127

 Místnost: 212
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

         

   

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

 E-mail: libor.kavka@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 125

 Místnost: 404
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

   

 Ing. Hana Neradilová

 E-mail: hana.neradilova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 135

 Místnost: 204A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

   

 Mgr. Kamil Peterek

 E-mail: kamil.peterek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 145

 Místnost: 203
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

         
   

Ing. Michal Turek, Ph.D.
      

 E-mail: michal.turek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 145

 Místnost: 203
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

       

 Externí pracovníci

 Přerov:  

  Ing. Veronika Bučková, Ph.D. 
  Mgr. Djamila Bekhedda 
  Mgr. Miriam Delongová 
  JUDr. Olga Kapplová, Ph.D. 
  Mgr. Pavla Záchelová 

  

  Telefon: +420 581 259 121 (recepce)
  Místnost: 412
  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
  

 

 

 Praha:  

  MgA. Filip Gundlach  
  PhDr. Petr Loužil

  

  
                                                                                                                                 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě