Členové katedry

 

 Vedení katedry

   

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D. 
vedoucí Katedry bakalářského studia
garant oboru Logistika služeb

 E-mail: iveta.dockalikova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 137
 Místnost: 210A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

Ing. Blanka Kalupová
zástupkyně vedoucí Katedry bakalářského studia

 

 E-mail: blanka.kalupova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 168

 Místnost: 212
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

         

   

Ing. Diana Barančíková
tajemnice Katedry bakalářského studia


 E-mail:
diana.barancikova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 127
 Místnost: 212
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 
 

 Profesoři

   

 prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D     
                        

 E-mail: miloslav.seidl@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 144

 Místnost: 303
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

 

 

 

 Docenti

   

 doc. Ing. Michal Balog, CSc.        
                             

 E-mail: michal.balog@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 144

 Místnost: 303
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

 

 doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.        
                             

 
E-mail: josef.kubik@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 170

 Místnost: 409
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 
 

 

  

 

         

Odborní asistenti


Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

 E-mail: veronika.buckova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 121

 Místnost: 412
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 


 Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

 
E-mail: iveta.dockalikova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 137

 Místnost: 210A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

 

 Ing. Petr Elisek, Ph.D.

 E-mail: petr.elisek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 170

 Místnost: 409
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

         


 Mgr. Ludmila Floková

  E-mail: ludmila.flokova@vslg.cz
  Telefon: +420 581 259 132

  Místnost: 304
  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

Ing. Blanka Kalupová

 E-mail: blanka.kalupova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 168

 Místnost: 212
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 


 Ing. Libor Kavka, Ph.D.

 E-mail: libor.kavka@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 125

 Místnost: 404
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

         


Ing. Hana Neradilová

 E-mail: hana.neradilova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 135

 Místnost: 204A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

 Mgr. Kamil Peterek

 E-mail: kamil.peterek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 145

 Místnost: 203
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

Ing. Michal Turek, Ph.D.
      

 E-mail: michal.turek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 145

 Místnost: 203
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

Odborní asistenti                                                  Externí pracovníci

Mgr. Magdalena Zedková

 E-mail: magdalena.zedkova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 170

 Místnost: 409
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

   

  Přerov:

  Mgr. Djamila Bekhedda  

  Mgr. Miriam Delongová 

  JUDr. Olga Kapplová, Ph.D. 

  Mgr. Pavla Záchelová  

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě


 

 

  
                                                                       
  

 

 Praha: 

  Mgr. Markéta Bedoya

  MgA. Filip Gundlach 

  PhDr. Petr Loužil  

  doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě