Studijní oddělení

Praha - studijní oddělení
Ing. Ivana Kolářová
vedoucí studijního oddělení

ivana.kolarova@vslg.cz
+420 581 259 143

  Bc. Kateřina Tůmová referentka studijního oddělení

katerina.tumova@vslg.cz
+420 604 324 385