Studijní oddělení

Praha - studijní oddělení
Ing. Ivana Kolářová
vedoucí studijního oddělení

ivana.kolarova@vslg.cz
+420 581 259 143

+420 724 764 585