Navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Navazující magisterské studium

Studijní program  LOGISTIKA (N3713)

Obor:

Logistika (3706T009)

Otevřený studijní plán AR 2017/2018 pro obor - Logistika