Členové katedry

 Vedení katedry

   

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
 vedoucí Katedry magisterského studia
 garant oboru Informační management

E-mail: oldrich.kodym@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 126

Místnost: 309
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 

          

   

Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.
zástupce vedoucího Katedry magisterského studia

E-mail: michal.sedlacek@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 148

Místnost: 204A
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

         

   

 Ing. Růžena Caletková
  tajemnice Katedry magisterského studia

E-mail: ruzena.caletkova@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 136

Místnost: 308
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

 Profesoři

 

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
 

E-mail: gabriel.fedorko@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 144

Místnost: 303

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 


  

prof. Ing. Ivan Gros, CSc.
 
E-mail: ivan.gros@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 128

Místnost: 403
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

  

 

prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.

E-mail: vladimir.strakos@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 121 kl.73
Místnost: 206
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

       

 

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

E-mail: milos.seda@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 144

Místnost: 303
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

 

 

 

 

 Docenti

   

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

E-mail: zdenek.cujan@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 121 kl.73

Místnost: 206
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

   

doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

E-mail: stanislava.grosova@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 128

Místnost: 403
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

  

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

E-mail: ivan.hlavon@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 140

Místnost: 208 B
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

         

  

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

E-mail: oldrich.kodym@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 126

Místnost: 309
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

 

 

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

E-mail: pavel.saradin@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 121 kl.73

Místnost: 206
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

    

 

 Odborní asistenti

   

Ing. Růžena Caletková          
  

E-mail: ruzena.caletkova@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 136

Místnost: 308
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

 

Ing. Petr Elisek, Ph.D.        
  

E-mail: petr.elisek@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 170

Místnost: 409
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

Mgr. Kamil Peterek

 

E-mail: kamil.peterek@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 145

Místnost: 203
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

         

 Odborní asistenti                                               

Mgr. Martin Rohleder, Ph.D.

E-mail: martin.rohleder@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 148

Místnost: 204A
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.  

E-mail: michal.sedlacek@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 148

Místnost: 204A
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

Extermí pracovníci

Přerov:  

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Mgr. Michal Kubánek

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě