Členové katedry

 Vedení katedry

   

 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
  vedoucí Katedry magisterského studia
  garant oboru Informační management

 E-mail: oldrich.kodym@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 126

 Místnost: 309
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 

          

   

 Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.
  zástupce vedoucího Katedry magisterského studia

 E-mail: michal.sedlacek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 148

 Místnost: 204A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

         

   

 Ing. Růžena Caletková
  tajemnice Katedry magisterského studia

 E-mail: ruzena.caletkova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 136

 Místnost: 308
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

 Profesoři

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
 
 E-mail: vaclav.cempirek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 141

 Místnost: 405
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

  

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
 

E-mail: gabriel.fedorko@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 144

Místnost: 303

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

  

prof. Ing. Ivan Gros, CSc.
 
 E-mail: ivan.gros@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 128

 Místnost: 403
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

       

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.


E-mail: daniela.marasova@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 127
Místnost: 212
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.

 

E-mail: vladimir.strakos@vslg.cz
Telefon: +420 581 259 173 -  recepce ( 581 259 121)
Místnost: 206
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

 

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

 

E-mail: milos.seda@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 144

 Místnost: 303
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 Docenti

   

 doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

 E-mail: zdenek.cujan@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 173 - recepce ( 581 259 121)

 Místnost: 206
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

   

 doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

 E-mail: stanislava.grosova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 128

 Místnost: 403
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

   

 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

 E-mail: oldrich.kodym@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 126

 Místnost: 309
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

         

   

 doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

 E-mail: pavel.saradin@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 173 - recepce ( 581 259 121)

 Místnost: 206
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

 

    

 

 Odborní asistenti

   

 Ing. Růžena Caletková          
  

 E-mail: ruzena.caletkova@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 136

 Místnost: 308
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

   

 Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.           
  

 E-mail: michal.sedlacek@vslg.cz
 Telefon: +420 581 259 148

 Místnost: 204A
 Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 

 

 

         

 Externí pracovníci

 Přerov:  

 

  JUDr. Ivan Barančík, PhD.  
  Mgr. Michal Kubánek
  Ing. Jana Žižlavská
 
  Telefon: +420 581 259 121 (recepce)
   Místnost: 412
   Konzultační hodiny: po předchozí domluvě