2016 - 2017

Červen 2017

Fotografie ze slavnostních promocí úspěšných absolventů bakalářského a navazujícího magisterského:

Promoce absolventů bakalářského studia 29. 6. 2017

 

Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 30. 6. 2017

 

Duben 2017

Konference Pokrokové metody v logistice 2017

Říjen 2016

Imatrikulace studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia - říjen 2016

Konference - LOGI 2016


 

Konference - LOGI 2016 - návštěva pivovaru ZUBR Přerov


 

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra 2016 - IV. ročník


 

Září 2016

Beseda s Ph.Dr. Lubomírem Zaorálkem