Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově zahajuje nový akademický rok pod novým vedením

Správní radou Vysoké školy logistiky o.p.s. (dále jen VŠLG) byl dne 1. 8. 2016 jmenován nový rektor doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., který doposud zastával funkci prorektora a garanta bakalářské studijního oboru Dopravní logistika.

Nově zvolený rektor uvádí: „Mým prvořadým cílem, coby rektora VŠLG, je zajistit vyvážený a dlouhodobě udržitelný rozvoj vysoké školy tak, aby nedošlo k degradaci stanovených cílů a jejího poslání ve stále měnícím se prostředí. Budu dále pokračovat ve zvyšování kvality nejen výuky, ale i studijních programů tak, aby se naši absolventi stali odborníky v oborech spjatých s logistikou a byli konkurenceschopní na trhu práce. Fundované změny, které si dnešní doba vyžaduje, již započal emeritní rektor VŠLG JUDr. Ivan Barančík, Ph.D., kterému za vše patří velké díky. Za jeho vedení v uplynulém akademickém roce obsadila VŠLG v konkurenci všech vysokých veřejných a soukromých škol krásné třetí místo v kategorii Technika – veřejné i soukromé školy.“

Celé znění tiskové zprávy....