Plánované výpadky IT

14. 8. 2017

V pátek 25. 8. 2017 v době mezi 9. a 14. h dojde k úplnému výpadku všech našich on-line služeb vč. elektronické přihlášky ke studiu na VŠLG. V budově školy bude zachována internetová konektivita a možnost přihlášení k PC (bez síťových disků a e-mailu). Věříme, že se dobu výpadku podaří zkrátit - aktuální informace najdete na této stránce a také v přehledu aktuálního stavu služeb. Provoz webových stránek školy nebude nijak dotčen.

25. 8. 2017 12:30  Všechny naše služby jsou opět v provozu.


17. 2. 2017

Z důvodů aktualizace bude dnes od 14. h IS Bakaláři (GPaSOŠŽ) mimo provoz.
17. 2. 2017 16:00  IS Bakaláři je opět v provozu.


28. 1. 2017

Z důvodů technického zásahu budou v sobotu 28. 1. 2017 v době 17 - 19 h on-line služby na max. 1 h mimo provoz.


8. 12. 2016

Z důvodů aktualizace bude v sobotu 10. 12. 2016 systém ISIS (VŠLG) od 12:30 mimo provoz. Provoz bude obnoven nejpozději v 17:30.


15. 11. 2016

Z důvodů instalací softwarových updatů bude v pátek 18. 11. 2016 od 15:00 docházet k výpadkům našich on-line služeb s dobou trvání maximálně několik málo hodin.
Výpadek se nijak nedotkne webových stránek, proto můžete sledovat aktuální informace k výpadkům na této stránce a také v přehledu aktuálního stavu služeb.
Případné dotazy a připomínky k plánovaným výpadkům vám zodpoví Hynek Procházka - hynek.prochazka@vslg.cz


14. 11. 2016

Dnes, 14. 11., budou od 14:00 mimo provoz kopírovací stroje Konica Minolta umístěné v budovách škol.


26. 10. 2016

Ve čtvrtek 27. 10. 2016 v době mezi 15. a 16. h je plánováno přepojení naší internetové konektivity na spolehlivější linku. V tomto období může docházet ke krátkodobým výpadkům všech on-line služeb VŠLG, GPaSOŠŽ a VOŠŽ. V případě déletrvajícího výpadku sledujte informace na této stránce a také v přehledu aktuálního stavu služeb - provoz webu (zvenčí školy) nebude nijak dotčen.


30. 6. 2016

Na období 2. - 12. 8. 2016 je plánován kompletní upgrade naší virtualizační technologie. V tomto období bude docházet k výpadkům všech on-line služeb VŠLG, GPaSOŠŽ a VOŠŽ a to i na několik dní. Kratší výpadky v řádu hodin postihnou naše klíčové služby, jako je e-mail, ISIS a přístup k výukovým materiálům. Výpadek se nijak nedotkne webových stránek, proto můžete sledovat aktuální informace k výpadkům - na této stránce a také v přehledu aktuálního stavu služeb.

5. 8. 2016 13:00  Všechny naše on-line služby jsou v tuto chvíli v provozu. Do pondělí 8. 8. 2016 očekáváme pouze krátkodobé výpadky služeb.

Případné dotazy a připomínky k plánovaným výpadkům vám zodpoví Hynek Procházka - hynek.prochazka@vslg.cz