Ceník - skripta a publikace

CENÍK - skripta, publikace
( možnost zakoupení )

1. Business Result elementary a pre-intermediate 502,- Kč
2. Data, teorie a modely v logistice cestovního ruchu   95,- Kč
3. Dodavatelské systémy 400,- Kč
4. English for logistics 340,- Kč
5. Geografie cestovního ruchu 470,- Kč
6. Logistika a modelování potrubní dopravy 460,- Kč
7. Logistika cestovního ruchu   95,- Kč
8. Logistika přírodních surovinových zdrojů 560,- Kč
9. Nauka o Zemi 600,- Kč
10. New English File beginner 420,- Kč
11. Obalová technika a identifikace 315,- Kč
12. Optimalizace produktů cestovního ruchu   95,- Kč
13. Typologie cestovního ruchu 420,- Kč
14. Základy logistiky ve schématech a prezentacích 340,- Kč
Skripta - tisk skript + vazba UNIBIND
1. Dopravní a spojová soustava - černobíle 150,- Kč
2. Dopravní a spojová soustava - barevně 170,- Kč
 3. Dopravní geografie - černobíle 200,- Kč
 4. Dopravní geografie - barevně 220,- Kč
5. Fyzika pro bakaláře - barevně 212,- Kč
6. Fyzika cvičení 169,- Kč
7. Fyzika v logistických a inženýrských procesech - černobíle 330,- Kč
8. Fyzika v logistických a inženýrských procesech - barevně 580,- Kč
9. Jak napsat BP a DP - barevně   40,- Kč
10. Logistika v odvětvích služeb - černobíle 350,- kč
11. Logistika v odvětvích služeb - barevně 480,- Kč
12. Logistika výrobních technologií - barevně 299,- Kč
13. Přepravní a manipulační prostředky I. - černobíle 150,- Kč
14. Přepravní a manipulační prostředky I. - barevně 350,- Kč
15. Přepravní a manipulační prostředky II. - černobíle 111,- Kč
16. Přepravní a manipulační prostředky II. - barevně 272,- Kč
17. Služby hospodářské povahy - černobíle 222,- Kč
18. Služby hospodářské povahy - barevně 272,- Kč
19. Veřejná správa a kontrolní systémy - černobíle 234,- Kč
20. Veřejná správa a kontrolní systémy - barevně 272,- Kč
21. Zpětná logistika - černobíle 250,- Kč
22. Zpětná logistika - barevně 450,- Kč
23. Živnostenské podnikání - černobíle 151,- Kč