Kontakty na studenty

E-mail studenta

Všichni naši studenti mají svoji e-mailovou schránku. Její adresa je tvořena následujícím způsobem:

PrijmJm@vslg.cz
kde Prijm = prvních 5 znaků z příjmení Jm = 2 první znaky z křestního jména bez diakritiky