Změny pro kombinovanou formu studia - Přerov

!!!!!!! 2. ročník Bc. - obor Dopravní logistika - zrušení výuky - předmět Dopravní systémy - přednášející Ing. Kalupová - dne 20. 10. 2017. Náhradní termín výuky oznámí přednášející studentům.

2. ročník Bc. - skupina č. 1. - přesun výuky - předmět Angličtina pro logistiku I - přednášející Mgr. Záchelová - z pátku 3. 11. 2017 na sobotu 4. 11. 2017 od 8:30 do 11:45 - učebna č. 204 B. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

2. ročník Bc. - všechny obory - výuka přesunuta - předmět Ekonomika podniku - přednášející dr. Dočkalíková - z termínu 5. 1. 2018 na termín 24. 11. 2017 v 18:00 hodin - učebna 410. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

2. ročník Bc. - obor Informační management - časový posun přednášky - předmět Informační management - přednášející doc. Kodym - 5. 1. 2018 na 14:30 hodin - učebna 205. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

3. ročník Bc. - obor Dopravní logistika - změna termínu výuky - předmět Logistika železniční a vodní dopravy - přednášející prof. Seidl - z termínu 20. 10. 2017 na termín 25. 11. 2017 od 9:15 hodin, učebna 411. Změna je zapracováno do rozvrhu hodin.

3. ročník Bc. - obor Dopravní logistika - změna termínu výuky - předmět Logistická centra - přednášející doc. Šaradín - z termínu 25. 11. 2017 na termín 20. 10. 2017 od 14:30 hodin, učebna č. 103. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.