Poplatek za studium

Poplatek za podání přihlášky ke studiu 500,- Kč

 

Poplatek za studium bakalářských studijních oborů

38 000 Kč za jeden rok prezenčního studia

37 000 Kč za jeden rok kombinovaného studia

Poplatek za studium navazujícího magisterského studia

40 000 Kč za jeden rok prezenčního studia

40 000 Kč za jeden rok kombinovaného studia

Poplatek za studium je hrazen ve dvou splátkách, vždy před zahájením zimního a letního semestru.

Poplatek za studium lze také hradit prostřednictvím sjednaného splátkového kalendáře.

 

Poplatky jsou hrazeny převodem na účet školy:

  • č. ú.:  86-7184480257/0100
  • IBAN:  CZ19 0100 0000 8671 8448 0257  ( pro platbu ze zahraničí)
  • SWIFT: (BIC) KOMBCZPPXXX  (pro platbu ze zahraničí)
  • Variabilní symbol: rodné číslo nebo SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení); Konstantní symbol: 0308

 

Bližší informace podává  studijní oddělení v Přerově