2014-2015

Prosinec 2014

První setkání absolventů

Listopad 2014

Gaudeamus Brno

Říjen 2014

Imatrikulace studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia


Gaudeamus Nitra

Červen 2014

Promoce studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia
Pátek - dopoledne - 9:30 hodin

Pátek - dopoledne - 11:30 hodin


Pátek - odpoledne - 13:30 hodin

Sobota - dopoledne - 9:30 hodin

Sobota - dopoledne - 11:30 hodin


Sobota - odpoledne - 13:30 hodin

10. výroční založení Vysoké školy logistiky o.p.s.

Květen 2014

Sportovní den

Duben 2014

Přednáška - Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

4. mezinárodní veletr FOR LOGISTIC

Přednáška - JUDr. Pavel Telička

Březen 2014

Přeprava zboží potrubní dopravou po Evropě

Leden 2014

Gaudeamus Praha