Ukončené projekty

Období 2008- 2007

 V rámci programů Grantové agentury České republiky se VŠLG zapojuje do řešení projektů, jako například v roce 2008 a 2007 Dopravní obslužnost měst střední velikosti

 

Vysoká škola logistiky o.p.s. byla v letech 2008 – 2006 úspěšná při realizaci projektu Inovace studijního programu Dopravní a spojová infrastruktura z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Tento projekt spočíval v zavedení modulového uspořádání studijního programu, zavedení distanční formy studia a nového studijního programu Projektový management. Projekt se na VŠLG realizoval od července 2006 do června 2008. 

 

 

Období 2007- 2006

 V letech 2007 a 2006 se Vysoká škola logistiky o.p.s. podílela na realizaci mezinárodních projektů v rámci iniciativy INTERREG IIIC a Leonardo da Vinci.

PRO AGRI TOUR - Certifikace typických regionálních produktů

Společně a Mikroregionem Hranicko a dalšími subjekty zejména z ORP Hranice se VŠLG podílela na zavedení certifikace typických regionálních produktů. Partnery v tomto projektu byly region Západní Řecko a regiony Umbria a Friuli Venezia Giulia ze střední a severní Itálie. VŠLG zde získala kromě kontaktů a moderních přístupů také zkušenosti pro svůj nejmladší obor "Logistika cestovního ruchu". Více o projektu.

 

 

Současně s tímto nadnárodním projektem byl realizován projekt NEDLOG - Moderní vzdělávání v logistice. Pod vedením hlavního partnera Vysoké školy logistiky v Poznani bylo ve spolupráci s dalšími partnery z Polska, Německa a Maďarska zpracováno 16 výukových modulů v e-learningové podobě. VŠLG vytvořila českou a anglickou verzi e-learningového modulu Úvod do mezinárodního obchodu (Introduction to International Business).