Studijní programy a obory

Bakalářské studium

Studijní program  LOGISTIKA (B3713)

Obory: Bakalářské studium

 Dopravní logistika (3706R006)

 Logistika služeb (3706R007)

 Informační management (6209R015)

 Logistika cestovního ruchu (3706R008) 

  

Navazující magisterské studiumNavazující magisterské studium

Studijní program  LOGISTIKA (N3713)

Obor: Logistika (3706T009)

 

Doktorské studium

Obor: Logistika