Internetový časopis: Acta Logistica Moravica, ISSN 1804-8315

Zaměření časopisu

Acta logistica Moravica je periodický internetový časopis Vysoké školy logistiky v Přerově. Časopis poskytuje prostor pro publikování původních vědeckých a odborných prací v oboru logistiky a dodavatelských systémů se zaměřením na aplikace v oblastech dopravní logistiky, logistiky služeb, logistiky cestovního ruchu, logistiky letecké dopravy a informačního managementu. Dále umožňuje zveřejňování informací a novinek z logistických institucí a podniků, zprávy o výsledcích řešených úkolů, recenze knih, zprávy o konání konferencí, životní jubilea apod. V časopise lze po schválení zveřejňovat inzeráty, dotýkající se obsahově zaměření činnosti VŠLG.
Časopis vychází dvakrát ročně. Uzávěrky čísel jsou 15.2. a 15.9. Příspěvky se přijímají v českém, slovenském a anglickém jazyce. Všechny předložené příspěvky jsou podrobeny recenznímu řízení.

Redakční rada

Předseda : Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.
Zodpovědný redaktor: Ing. Hana Neradilová
Členové: Prof. Ing. Ivan Gros, CSc.
  Prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc.
  Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa redakce:

Ing. Hana Neradilová
Vysoká škola logistiky, o.p.s.
Palackého 1381/25
750 02 Přerov I - Město
E: actalogistica@vslg.cz