Praha

Bakalářské studium

Studijní program  LOGISTIKA (B3713)

 Obory: 

 Dopravní logistika (3706R006)
Otevřený studijní plán AR 2016/2017 pro obor - Dopravní logistika

 Logistika služeb (3706R007)
 Otevčený studijní plán AR 2016/2017 pro obor - Logistika služeb

Navazující magisterské studium

Studijní program  LOGISTIKA (N3713)

Obor:

Logistika (3706T009)

Otevřený studijní plán AR 2016/2017 pro obor - Logistika