Akademický senát

Složení akademického senátu

Předseda Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.                 Katedra magisterského studia
Místopředsedkyně Ing. Hana Neradilová Katedra bakalářského studia
Členové Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Katedra magisterského studia
  Ing. Michal Turek, Ph.D. Katedra bakalářského studia
  Ing. Blanka Kalupová Katedra bakalářského studia
  Mgr. Kamil Peterek Katedra bakalářského studia
     
Studenti Bc. Lucie Komínková Logistika, 2. ročník  - PF
  Bc. Dominika Tkadlecová Logistika, 2. ročník  - PF
  Aleš Boháč Dopravní logistika, 2. ročník - PF
  Ondřej Kostka Dopravní logistika, 2. ročník - PF
  Veronika Mádrová Logistika služeb, 3. ročník - PF