Promoce

Slavnostní promoce:

  • bakalářské studium  prezenční forma i kombinovaná forma  - 30. června 2018 
    v Městském domě v Přerově  
  • navazující magisterské studium prezenční i kombinovaná forma - 29. června 2018
    v Městském domě v Přerově