Informace o navazujícím magisterském studiu

Otevřený navazující magisterský studijní program

V Přerově výuka probíhá v prezenční i kombinované formě studia.  V edukačním centru Praha a České Budějovice v kombinované formě studia.

Ve studijním oboru:

  •  Logistika