Kontakty - přednášející

Důležité kontakty
 
doc. Ing. Michal Balog, CSc. michal.balog@vslg.cz

T: 420 581 259 144

Ing. Veronika Bučková, Ph.D. veronika.buckova@vslg.cz T: 420 581 259 121
Ing. Růžena Caletková

ruzena.caletkova@vslg.cz

T: 420 581 259 136
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

vaclav.cempirek@vslg.cz

T: 420 581 259 141
doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

zdenek.cujan@vslg.cz

T: 420 581 259 170*
Ing. et. Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

iveta.dockalikova@vslg.cz

T: 420 581 259 137
Ing. Petr Elisek, Ph.D.

petr.elisek@vslg.cz

T: 420 581 259 170*
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

gabriel.fedorko@vslg.cz

T: 420 581 259 144
Mgr. Ludmila Floková

ludmila.flokova@vslg.cz

T: 420 518 259 132
prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

ivan.gros@vslg.cz

T: 420 581 259 128
doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

stanislava.grosova@vslg.cz

T: 420 851 259 128
doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

ivan.hlavon@vslg.cz

T: 420 581 259 140
Ing. Blanka Kalupová

blanka.kalupova@vslg.cz

T: 420 581 259 168
Ing. Libor Kavka, Ph.D.

libor.kavka@vslg.cz

T: 420 581 259 125
doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

oldrich.kodym@vslg.cz

T: 420 581 259 126
doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

josef.kubik@vslg.cz

T: 420 581 259 170 *
Ing. Hana Neradilová

hana.neradilova@vslg.cz

T: 420 581 259 135
Mgr. Kamil Peterek

kamil.peterek@vslg.cz

T: 420 581 259 145
Mgr. Martin Rohleder, Ph.D.

martin.rohleder.vslg.cz

T: 420 581 259 148
Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

michal.sedlacek@vslg.cz

T: 420 581 259 148
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

miloslav.seidl@vslg.cz

T: 420 581 259 144
prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.

vladimir.strakos@vslg.cz

T: 420 581 259 170 *
doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

pavel.saradin@vslg.cz

T: 420 581 259 170 *
prof. RNDr. Miloš Šeda, Ph.D. milos.seda@vslg.cz T: 420 581 259 144
Ing. Michal Turek, Ph.D.

michal.turek@vslg.cz

T: 420 581 259 145
Ing. Magdalena Zedková

magdalena.zedkova@vslg.cz

T: 420 581 259 170*

 

* Poznámka: volání na telefonní čísla 581 259 170 - 173 mimo budovu VŠLG je možné uskutečnit pouze prostřednictvím recepce ( 581 259 121). Externí přednášející v Přerově mají k dispozici kancelář 412.