Erasmus

Erasmus
Vysoká škola logistiky je držitelem platné listiny programu ErasmusPlus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Díky programu Erasmus Plus mohou studenti strávit semestr až rok v každém studijním cyklu studiem na zahraniční vysoké škole, až rok získávat zkušenosti v libovolných zahraničních firmách, akademičtí pracovníci mohou získat zkušenosti s výukou na zahraniční instituci, účastnit se workshopů, a zvyšovat si kvalifikaci.

Studenti a zaměstnanci tedy mohou vycestovat do programových zemí podporovaných v rámci KA1 na následující aktivity:

 1. Mobility studentů:
 2. Mobility zaměstnanců:
  • výukové pobyty
  • školení

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. pro vysílající školu:
  • náklady na organizaci mobilit – slouží ke krytí režijních nákladů přímo související s agendou mobilit, včetně jazykové a kulturní přípravy
 2. pro studenty:
  • stipendium - příspěvek na cestovní a pobytové náklady při studijním pobytu a praktické stáži v zahraničí
 3. pro zaměstnance:
  • příspěvek na pobytové náklady – slouží ke krytí nákladů souvisejících s pobytem v zahraničí
  • příspěvek na cestovní náklady – určen na pokrytí nákladů na cestu účastníka z místa pobytu do místa konání mobility
 4. pro studenty a zaměstnance se specifickými potřebami:
  • náklady na účastníky se specifickými potřebami – dodatečné náklady na podporu osob se specifickými potřebami (tj. zdravotním znevýhodněním)

Proč je dobré vyjet na Erasmus Plus? 

Studenti mohou vycestovat na 1 rok v každém cyklu svého vysokoškolského vzdělávání, mohou libovolně kombinovat studium i pracovní stáž. Vedle studia a odbornosti je pro každého velmi důležitou součástí využívání cizího jazyka, zlepšení komunikačních schopností a sociálních dovedností, získání praktických pracovních zkušeností. Tyto zkušenosti oceňují především zaměstnavatelé. Student se také potká s kolegy z celé Evropy, a jejich přátelství pak mnohdy trvají po celý život...

Mobilita studentů logistiky

 Studentské a pedagogické výměny jsou nesmírně přínosné pro obě partnerské strany. Přijíždějící studenti obohacují akademické diskuse Erasmus+na seminářích o jiné úhly pohledu a odlišné přístupy, podněcují naše studenty k hlubšímu zamyšlení a většímu respektu ke kulturním odlišnostem, posilují jejich evropanství.


Více informací Vám poskytne:

 

Mgr. Kamil Peterek

E: kamil.peterek@vslg.cz

T: +420 581 259 145

kancelář: 304
Jednoduchý návod, jak postupovat, pokud chcete vycestovat, najdete :
Seznam aktuálních zahraničních partnerských institucí najdete zde:

Důležité formuláře

 Přihláška k zahraniční stáži
 Přihláška ke studijnímu pobytu


Prezentace - Zahraniční partnerské instituce