Informace

INFORMATIKA PRO LOGISTIKU

V současné době probíhá příprava tohoto nového programu, který bude pro studenty otevřen již v dalším akademickém roce, tj. v září 2018.

Absolvent je odborníkem v oblasti informační podpory logistických procesů (organizace, plánování, řízení a realizace toků zboží v průběhu jeho úplného životního cyklu). Díky vysokému podílu praktické výuky ve spolupráci s firemními partnery dokáže účinně aplikovat moderní informační a komunikační technologie ve všech logistických procesech v duchu iniciativy Průmysl4.0. Uplatní se především jako pracovník a konzultant v oblasti informačních systémů, zpracování dat, analytik logistických procesů, správce firemních informačních systémů, v oblasti automatické identifikace a mnohé další.