Vedení školy

 
Vedení školy
Vedení: doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. rektor

E:ivan.hlavon@vslg.cz
T:+420 581 259 140

  prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

prorektor pro vzdělávání

E:vaclav.cempirek@vslg.cz
T:+420 581 259 141

  prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

prorektor pro strategii a rozvoj

E:ivan.gros@vslg.cz
T:+420 581 259 128

  Ing. Libor Kavka, Ph.D. prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů E:libor.kavka@vslg.cz
T:+420 581 259 125
  Ing. Tomáš Vrba

kvestor

E:tomas.vrba@vsgl.cz
T:+420 581 259 124
Asistentky školy
   Leona Buranská  asistentka ředitele společnosti E:leona.buranska@vslg.cz
T:+420 581 259 122
   Ing. Bc. Petra Nesvadbová
 tajemnice rektora

E:petra.nesvadbova@vslg.cz
T:+420 581 259 130

   Irena Hradilová
 asistentka rektora

E:irena.hradilova@vslg.cz
T:+420 581 259 133

   Soňa Piknová  asistentka

E:sona.buranska@vslg.cz
* mateřská dovolená