Vedení školy

Vedení školy
 Vedení: doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
rektor

E:ivan.hlavon@vslg.cz
T:+420 581 259 140

  prof. Ing. Ivan Gros, CSc. prorektor pro strategii a rozvoj

E:ivan.gros@vslg.cz
T:+420 581 259 128

  doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. prorektor pro vzdělávání

E:zdenek.cujan@vslg.cz
T:+420 581 259 141

  Ing. Libor Kavka, Ph.D. prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů

E:libor.kavka@vslg.cz
T:+420 581 259 125

  Ing. Tomáš Vrba
kvestor

E:tomas.vrba@vsgl.cz
T:+420 581 259 124

Asistentky školy
  Leona Buranská asistentka ředitele společnosti

E:leona.buranska@vslg.cz
T:+420 581 259 122

  Ing. Gabriela Hambálková tajemnice rektora

E:gabriela.hambalkova@vslg.cz
T:+420 581 259 130

  Dana Fikrová asistentka rektora

E:dana.fikrova@vslg.cz
T:+420 581 259 133

  Soňa Piknová asistentka

E:sona.buranska@vslg.cz
* mateřská dovolená