Dlouhodobý záměr

VŠLG je dlouhodobě zapojena i do plánů rozvoje Statutárního města Přerova a jejich uskutečňování, dále do plánů rozvoje Olomouckého kraje a přilehlých regionů, které vycházejí z dlouhodobých cílů a rozvojových záměrů orgánů územní samosprávy a orgánů státní správy, jakož i klíčových podnikatelských subjektů.

Jedná se zejména o záměr Statutárního města Přerov stát se logistickým centrem střední Moravy a dopravním uzlem mezinárodního významu s kvalitním městským komunikačním skeletem a funkční vnitroměstskou dopravou. Současně, v souladu s rozvojem města, kraje a okolních regionů je rozvíjeno i pět akreditovaných bakalářských studijních oborů a jeden navazující magisterský studijní obor.
Absolventi VŠLG mají širokou škálu uplatnění v podnikatelských institucích a firmách, jakož i v orgánech veřejné správy. Zájem o studium přesahuje regionální rozměr a postupně se zvyšuje počet studentů ze všech částí republiky.

 

Plán realizace DZ pro rok 2018 

Celé znění dlouhodobého záměru na roky 2016 - 2020 

Akční plán VŠLG na rok 2017

Akční plán VŠLG na rok 2016

Záznam z jednání o dlouhodobém záměru VŠLG na roky 2011 - 2015

Celé znění dlouhodobého záměru na roky 2011 - 2015

Aktualizace DDZ pro rok 2015

Aktualizace DDZ pro rok 2014

Aktualizace DDZ pro rok 2013

Aktualizace DDZ pro rok 2012