Přestup z jiné VŠ

Pro studenty vysokých škol

Vysoká škola logistiky o. p. s.  umožňuje studentům jiných vysokých škol přestup do vyššího ročníku spojený s uznáním již splněných předmětů na jiné vysoké škole.

Přihlášení ke studiu
Provádí se podáním přihlášky ke studiu na VŠ -  elektronická přihláška nebo standardní přihláška.
Nutno přiložit žádost o nástup do vyššího ročníku spojenou s uznáním předmětů (MS Word stáhnout), výpis absolvovaných předmětů z jiné vysoké školy (s razítkem školy), sylaby těchto předmětů, ověřenou kopii maturitního vysvědčení, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení a doklad o zaplacení poplatku za povolení individuálního studijního plánu. Takto úplná žádost je předána na pedagogické oddělení, které zajistí posouzení žádosti, zařazení do příslušného ročníku.

Studijní plány

Při žádosti o nástup do vyššího ročníku použijte pro srovnání uznávaných a absolvovaných předmětů tyto studijní plány:


Otevřený studijní plán AR 2014/2015 pro obor - Dopravní logistika
Otevčený studijní plán AR 2014/2015 pro obor - Logistika služeb
Otevčený studijní plán AR 2014/2015 pro obor - Informační management
Otevřený studijní plán AR 2014/2015 pro obor - Logistika cestovního ruchu

Poplatky za přijímací řízení

500,- Kč při podání přihlášky (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠLS nebo v hotovosti při podání přihlášky – při podání přihlášky).

Číslo účtu: 86-7184480257/0100 KB Přerov,
údaje pro platbu ze zahraničí: IBAN CZ1901000000867184480257, BIC KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: číslo přihlášky nebo rodné číslo uchazeče o studium
Konstantní symbol pro složenku: 0309
Konstantní symbol pro banku: 0308

Poplatek za studium

Informace o poplatku za studium

Poplatek za  studium je roven je rovno aktuální výši poplatku za studium pro ročník (v případě přijetí do zimního semestru příslušného akademického roku) nebo semestr (v případě přijetí do letního semestru příslušného akademického roku), do kterého je student přijat, a je navýšeno podle kreditové hodnoty předmětů, které student musí absolvovat z předchozích ročníků, resp. semestrů. Uznané předměty nemají vliv na výpočet školného.

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek:

Vysoká škola logistiky o.p.s.
Studijní oddělení
Palackého 1381/25
750 02 Přerov I. - Město

Ing. Ivana Kolářová
Vedoucí studijního oddělení
M: +420 724 764 585, T: +420 581 259 143, E:ivana.kolarova@vslg.cz

Bc. Lenka Běhalová
Referentka studijního oddělení
M: +420 736 655 139, T: +420 581 259 120, E: lenka.behalova@vslg.cz
Lenka Páleníková
Referentka studijního oddělení
M: +420 725 926 081, T: +420 581 259 149, E: lenka.palenikova@vslg.cz

 

Budova VŠLG PřerovStudentské centrumKnihovna