Přijímací řízení

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Vám sdělí studijní oddělení v Přerově

Více  informací se rovněž dozvíte na Dnech otevřených dveří

Termíny podání přihlášek
pro Přerov

 • 1. termín do 30. 04. 2015
 • 2. termín do 12. 06. 2015
 • 3. termín do 07. 09. 2015

Termíny podání přihlášek
pro Prahu

 • 1. termín do 29. 05. 2015
 • 2. termín do 10. 09. 2015

 

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopii - maturitní vysvědčení, diplom, Diploma Supplement), absolvování přijímacího řízení. Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení pro AR 2015/2016

Přihláška

Přihlášku je možno podat:

 • Písemně (standardní).
 • Poštou (rozhodující je datum podacího razítka) nebo osobně na studijní oddělení školy.
 •  Elektronická přihláška

Uchazeč musí v přihlášce vyplnit všechny příslušné údaje a doložit požadované doklady

 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, diplom, Diploma Supplement
 • Uchazeč je povinen doložit doklad nejpozději v den přijímacího řízení.

Poplatky za přijímací řízení

 • Za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500 Kč.
 • Administrativní poplatek je nevratný.

Poplatky za studium

 • navazující magisterské studium - prezenční i kombinovaná forma studia 20 000 Kč/semestr

Poplatek za studium je v 1. ročníku hrazen ve třech splátkách:

 • 1. splátka 5 000 Kč při podpisu Smlouvy o studiu
 • 2. splátka před zahájením zimního semestru
 • 3. splátka před zahájením letního semestru.

Úhrada poplatku

Převodem z účtu – viz níže uvedené účty:

 • č. ú.: 86-7184480257/0100
 • IBAN: CZ19 0100 0000 8671 8448 0257
 • SWIFT: (BIC) KOMBCZPPXXX
 • Variabilní symbol: rodné číslo nebo SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení); Konstantní symbol: 0308

Vkladem v hotovosti na účet (viz výše):

 • Variabilní symbol: rodné číslo nebo SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení)
 • Konstantní symbol: 0179
 • Jako doklad o úhradě slouží výpis z účtu nebo kopie pokladní složenky. Ten je uchazeč povinen předložit před přijímacím řízením (dokladem o úhradě není příkaz k úhradě).

Kontakt

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I. - MěstoT: +420 581 259 121 (recepce), E: studijni@vslg.cz,

Referentka studijního oddělení

Lenka Páleníková
M: , T: +420 581 259 149, E: lenka.palenikova@vslg.cz

 

Budova VŠLG PřerovStudentské centrumKnihovna

Konzultační střediska

Praha

Sídlo Edukačního centra Praha Vysoké školy logistiky o.p.s. se nachází na  adrese:

Vedoucí: Ing. Ivana Kolářová, M: +420 724 764 585, E:ivana.kolarova@vslg.cz

 


 

Sledujte nás

FacebookTwitter