Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení

  • 500,- Kč při podání tištěné i elektronické přihlášky (úhrada bezhotovostně, složenkou - typ A na účet VŠLG nebo v hotovosti při podání přihlášky do zahájení přijímacího řízení).
  • číslo účtu: 86-7184480257/0100 KB Přerov,
  • variabilní symbol: číslo přihlášky nebo rodné číslo uchazeče o studium.
  • konstantní symbol pro složenku: 0309
  • konstatní symbol pro bezhotovostní platbu: 0308
  • údaje pro platbu ze zahraničí: IBAN CZ1901000000867184480257, BIC KOMBCZPPXXX

 

Poplatek za studium - školné

Roční poplatek za studium v akademickém roce činí pro studenty prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu Logistika (B3713):

  • 1. rok studia: 40.000,- Kč,
  • 2. rok studia: 40.000,- Kč.

Splatnost poplatku za studium

a) 1.ročník (navazující magisterské studium): 5.000 Kč  při podpisu Smlouvy o studium na VŠLG, zbytek ve dvou splátkách (každá splátka ve výši ½) – před zahájením každého semestru.

b) 2. ročník: ve dvou splátkách vždy před zahájením semestru.

c) O jiném způsobu splatnosti školného v jednom semestru (více splátek) rozhoduje ředitel VŠLG na základě žádosti. Za každou žádost o povolení splátek se platí poplatek, při podání žádosti o 2 splátky za semestr 1.000,- Kč, při podání žádosti za 3 splátky za semestr 1.500,- Kč. Poplatek za studium je splatný v hotovosti (studijní oddělení VŠLG) nebo bezhotovostním převodem na účet školy (č. ú. 86-7184480257/0100, variabilní symbol – rodné číslo studenta).

 

Pokladní hodiny v Přerově

Pondělí 8:00 - 10:00 13:00 - 15:00
Středa 8:00 - 10:00 13:00 - 15:00
Pátek - 13:00 - 15:00