Studijní obor Logistika

Otevřený studijní plán AR 2017/2018 pro obor - Logistika

Forma a místo studia:

 • prezenční - Přerov,
 • kombinovaná - Přerov, Praha.

Cíle studijního oboru Logistika

Cílem magisterského studia oboru Logistika je připravit absolventa k samostatnému řešení úloh inženýrského charakteru v oborech zajišťovaných VŠLG.
Absolvent je po získání úplného inženýrského vzdělání schopen: analyzovat existující logistické systémy z řídícího, informačního, ekonomického a manažerského hlediska a vyhledávat jejich případná slabá místa, syntetizovat nové podsystémy logistických systémů a tyto systémy řídit.Navazující magisterské studium
Volitelnými předměty si student může přizpůsobit studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů
 

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky :

 1. Kvantitativní metody v rozhodování
 2. Řízení dodavatelských systémů
   

Volitelné předměty státní závěreční zkoušky :

 1. Logistika služeb
 2. Logistika výrobních technologií
 3. Nákupní strategie firmy
 4. Přepravní a manipulační prostředky
 5. Zpětná logistika a technologie zpracování odpadů

Profil absolventa

Navazující magisterské studiumAbsolvent navazujícího magisterského studia oboru Logistika bude specialista pro technické řízení a management logistických systémů zaměřený na optimální využívání logistických služeb a to jak ve firmách logistického zaměření, tak v oblasti státní správy a samosprávy.

Je vychováván jako odborník, který je podrobně seznámen se všemi významnými činnostmi v logistických systémech:

 

 •  projekt,
 •  vývoj,
 •  produkce,
 •  dopravní síť,
 •  zákazník, a to nejen při přepravě hmotných produktů, ale i osob a nehmotných služeb.

 Kód oboru: 3706T009