Přijímací řízení

Termíny podání přihlášek
pro Přerov

  • 1. termín do 28. 04. 2017
  • 2. termín do 31. 05. 2017
  • 3. termín do 11. 09. 2017 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení). 

Termíny podání přihlášek
pro Prahu

  • 1. termín do 31. 05. 2017
  • 2. termín do 11. 09. 2017 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

 

 

Podmínky přijímacího řízení