Informace o bakalářském studiu

Otevřené bakalářské studijní obory přednášené v prezenční i kombinované formě studia:

  • Dopravní logistika
  • Logistika služeb
  • Logistika cestovního ruchu
  • Informační management