Přijímací řízení

Přijímací řízení

 

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Vám sdělí studijní oddělení v Přerově

Více  informací se rovněž dozvíte na Dnech otevřených dveří

Termíny podání přihlášek
pro Přerov

 • 1. termín do 30. 04. 2018
 • 2. termín do 31. 05. 2018
 • 3. termín do 10. 09. 2018 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení). 

Termíny podání přihlášek
pro Prahu

 • 1. termín do 30. 04. 2018
 • 2. termín do 31. 05. 2018
 • 2. termín do 10. 09. 2018 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení). 

 

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení), absolvování přijímacího řízení. Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přihláška

Přihlášku je možno podat:

 • Písemně (standardní).
 • Poštou (rozhodující je datum podacího razítka) nebo osobně na studijní oddělení školy.
 •  Elektronická přihláška

Uchazeč musí v přihlášce vyplnit všechny příslušné údaje a doložit požadované doklady

 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Uchazeč je povinen doložit doklad nejpozději v den přijímacího řízení.

Poplatky za přijímací řízení

 • Za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500 Kč.
 • Administrativní poplatek je nevratný.

Poplatky za studium

 • bakalářské studium - prezenční forma studia 19 000 Kč/semestr
 • bakalářské studium - kombinovaná forma studia 18 500 Kč/semestr
 • navazující magisterské studium - prezenční i kombinovaná forma studia 20 000 Kč/semestr

Poplatek za studium je v 1. ročníku hrazen ve třech splátkách:

 • 1. splátka 5 000 Kč při podpisu Smlouvy o studiu
 • 2. splátka před zahájením zimního semestru
 • 3. splátka před zahájením letního semestru.

Úhrada poplatku

Převodem z účtu – viz níže uvedené účty:

 • č. ú.: 86-7184480257/0100
 • IBAN: CZ19 0100 0000 8671 8448 0257
 • SWIFT: (BIC) KOMBCZPPXXX
 • Variabilní symbol: rodné číslo nebo SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení); Konstantní symbol: 0308

Vkladem v hotovosti na účet (viz výše):

 • Variabilní symbol: rodné číslo nebo SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení)
 • Konstantní symbol: 0179
 • Jako doklad o úhradě slouží výpis z účtu nebo kopie pokladní složenky. Ten je uchazeč povinen předložit před přijímacím řízením (dokladem o úhradě není příkaz k úhradě).

Kontakt

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I. - MěstoT: +420 581 259 121 (recepce), E: studijni@vslg.cz,

Referentka studijního oddělení

Bc. Jitka Glozigová
M: +420 601 130 677, T: +420 581 259 120, E: jitka.glozigova@vslg.cz

 

Budova VŠLG PřerovStudentské centrumKnihovna

Konzultační střediska

Praha

Sídlo Edukačního centra Praha Vysoké školy logistiky o.p.s. se nachází na  adrese:

Vedoucí: Ing. Ivana Kolářová, M: +420 724 764 585, E:ivana.kolarova@vslg.cz

 

 

Sledujte nás

Facebook Twitter