Informace pro uchazeče

Nabídka studia

1. Bakalářské studium (Bc.)

Podmínkou zahájení bakalářského studia je ukončené středoškolské vzdělání a maturitní zkouška.

Délka trvání studia

Standardní délka studia je 6 semestrů (3 roky). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Forma studia

  • Prezenční (denní) forma
  • Kombinovaná (dálková) forma
  • Individuální studijní plán

Přijímací řízení

Přijímací řízení má podobu motivačního pohovoru s cílem zjistit předpoklady a motivace uchazeče o studium. U bakalářského studia nejsou požadovány žádné testy, ani zkoušky.

Akreditované studijní obory programu Logistika

  • Dopravní logistika
  • Logistika služeb
  • Informační management
  • Logistika cestovního ruchu

 

2. Navazující magisterské studium (Ing.)

Magisterské studium navazuje na bakalářské studium. Přihlásit se mohou jak studenti Vysoké školy logistiky, tak i absolventi jiných škol.

Délka trvání studia

Standardní délka studia pro je 4 semestry (2 roky). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou  a samotnou obhajobou diplomové práce.

Forma studia

  • Prezenční (denní) forma
  • Kombinovaná (dálková) forma

Přijímací řízení

Přijímací řízení má podobu motivačního pohovoru s cílem zjistit předpoklady a motivace uchazeče o studium. Doložení dokladů o absolvování SŠ a VOŠ.

Akreditovaný studijní obor programu Logistika

  • Logistika

Budova VŠLG PřerovKnihovnaPosluchárnaBudova EC Praha - Rokoska

Vysoká škola logistiky o.p.s. umožňuje tělěsně postiženým uchazečům/studentům bezbarierový přístup po celé budově školy.