Předpisy

 Statut vysoké školy
  (novelizace k 17. 6. 2013)

 Zákon o vysokých školách
    (novelizace k 17. 12. 2008)