Spolupracujeme s

Vybavení školy bylo pořízeno za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a Statutárního města Přerova. 

Olomoucký kráj také finančně přispívá na činnost Vysoké školy logistiky o.p.s.