Uchazeč

Nabídka studia

1. Bakalářské studium (Bc.)

Podmínkou zahájení bakalářského studia je ukončené středoškolské vzdělání a maturitní zkouška.

Délka trvání studia

Standardní délka studia je 6 semestrů (3 roky). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Forma studia

 • Prezenční (denní) forma
 • Kombinovaná (dálková) forma
 • Individuální studijní plán

Přijímací řízení

Přijímací řízení má podobu motivačního pohovoru s cílem zjistit předpoklady a motivace uchazeče o studium. U bakalářského studia nejsou požadovány žádné testy, ani zkoušky.

Akreditované studijní obory programu Logistika

 • Dopravní logistika
 • Logistika služeb
 • Informační management
 • Logistika cestovního ruchu

Termíny podání přihlášek pro Přerov

 • 1. termín do 30. 04. 2018
 • 2. termín do 31. 05. 2018
 • 3. termín do 10. 09. 2018 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení). 

Termíny podání přihlášek pro Prahu

 • 1. termín do 30. 04. 2018
 • 2. termín do 31. 05. 2018
 • 2. termín do 10. 09. 2018 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení). 

 

2. Navazující magisterské studium (Ing.)

Magisterské studium navazuje na bakalářské studium. Přihlásit se mohou jak studenti Vysoké školy logistiky, tak i absolventi jiných škol.

Termíny podání přihlášek pro Přerov

 • 1. termín do 30. 04. 2018
 • 2. termín do 31. 05. 2018
 • 3. termín do 10. 09. 2018 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

Termíny podání přihlášek pro Prahu

 • 1. termín do 30. 04. 2018
 • 2. termín do 31. 05. 2018
 • 3. termín do 10. 09. 2018 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

Délka trvání studia

Standardní délka studia pro je 4 semestry (2 roky). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou  a samotnou obhajobou diplomové práce.

Forma studia

 • Prezenční (denní) forma
 • Kombinovaná (dálková) forma

Přijímací řízení

Přijímací řízení má podobu motivačního pohovoru s cílem zjistit předpoklady a motivace uchazeče o studium. Doložení dokladů o absolvování SŠ a VOŠ.

Akreditovaný studijní obor programu Logistika

 • Logistika